IKOB-Stimuleringsfonds voor innovatie in de bouwsector

Jaarlijkse pitch voor een financiële bijdrage van €50.000 vanuit stichting IKOB

Heeft u een innovatief idee op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, energieprestaties, recycling of innovaties binnen de bouwnijverheid en gebouwde omgeving? En zou financiële ondersteuning uw project mogelijk maken? Wij informeren u graag over het ikob-stimuleringsfonds.

Financiƫle ondersteuning

Welke projecten komen in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Het IKOB-Stimuleringsfonds kan jaarlijks een veelbelovend project in de bouwnijverheid en gebouwde omgeving financieel ondersteunen.

In aanmerking komen initiatieven op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, energieprestaties, recycling en (technische)innovaties. Dit mag in de vorm van een onderzoeksproject of uitvoeringsproject zijn.

Het heeft de voorkeur dat een project leidt tot een kennisproduct, zoals nieuwe (normatieve) richtlijnen, een opleidingsprogramma of een breed inzetbare applicatie. We streven namelijk naar een langdurig positief effect in de bouwsector. 

kwaliteit

Duurzaamheid

veiligheid

Energieprestaties

Recycling

Innovaties

Pitch-periode van 1 september tot 1 december 2023

Bent u bezig met een innovatief project in de bouwnijverheid of gebouwde omgeving? Of bent u van plan binnenkort een onderzoek, pilot of haalbaarheidsstudie te starten?

Vraag dan nu alle informatie aan om tijdig uw plan te pitchen.

Ja, IK ONTVANG GRAAG de benodigde documenten

“Stichting IKOB is van oudsher gericht op het verbeteren van kwaliteit en innovatie in de bouw en de gebouwde omgeving. Dit doen we onder andere door ons medeaandeelhouderschap in SKG-IKOB. Zij zetten de standaard voor certificatie, inspectie en onderzoek in de bouwsector. Stichting IKOB gaat nu het vermogen en de inkomsten ook op andere manieren inzetten om de vooruitgang in de branche te bevorderen. Hiervoor hebben we het IKOB-Stimuleringsfonds in het leven geroepen. Elk jaar ondersteunen we een project dat een bijdrage levert aan de kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid in het werkveld. Hiermee dagen wij iedereen uit een steentje bij te dragen aan kennisontwikkeling en innovatie.”

Wim Reedijk

voorzitter stichting IKOB

Veelgestelde vragen over het IKOB-Stimuleringsfonds

Aan het IKOB-Stimuleringsfonds zijn enkele voorwaarden verbonden. We vertellen graag zo helder mogelijk welke projecten in aanmerking komen voor de financiële bijdrage vanuit het IKOB-Stimuleringsfonds. Hieronder vindt u de belangrijkste eisen bij inschrijving.

Welke financiële bijdrage kan worden aangevraagd, en welke voorwaarden gelden daarbij?
 • De financiële bijdrage is éénmalig en bedraagt maximaal 50.000 euro.
 • Het project is altijd een cofinanciering tussen stichting IKOB en de initiatiefnemers en/of belanghebbenden.
 • Bij onderzoeksprojecten bedraagt de financiële bijdrage vanuit het IKOB-Stimuleringsfonds maximaal 50% van de totale projectkosten.
 • Bij uitvoeringsprojecten (prototyping, pilotprojecten, etc.) ondersteunt het IKOB-Stimuleringsfonds financieel tot maximaal 25% van de totale projectkosten.
 • Maximaal 50% van de financiële bijdrage mag gebruikt worden om de ureninzet van projectpartners te dekken.
 • Bij toekenning van de bijdrage wordt een overeenkomst gesloten. Daarin staat onder andere hoe de begunstigde het geldbedrag zal besteden.
 • De begunstigde krijgt een financiële bijdrage. Er is geen andere begeleiding vanuit de Stichting IKOB.
Aan welke eisen moet een project voldoen?
 • Het is een innovatief project gerelateerd aan de bouwnijverheid of gebouwde omgeving.
 • Het project leidt tot een maatschappelijke bijdrage op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, energieprestaties, recycling en (technische)innovaties.
 • De voorkeur gaat uit naar een project dat (ook) leidt tot kennisproducten. Bijvoorbeeld (normatieve) richtlijnen, een opleidingsprogramma of applicaties die breed inzetbaar zijn.
 • Bij voorkeur heeft het project een doorlooptijd van maximaal 1 jaar.
Waar kan ik mijn plan pitchen?
 • Inschrijven kan jaarlijks van 1 september tot 1 december via het pitch-formulier.
 • De aanvraag mag worden gedaan door een rechtspersoon of natuurlijke persoon.
 • Partijen kunnen worden uitgenodigd om zich in te schrijven. Ook mag u zich op eigen initiatief aanmelden voor een pitch.
 • Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. We ontvangen graag het inschrijfformulier, projectplan, de begroting inclusief financiering en de ingevulde cofinancieringsverklaring.
Hoe worden de pitches beoordeeld?
 • Het bestuur van stichting IKOB toetst de aanvragen op basis van de uitgangspunten van het fonds. Dus wat levert dit project bij aan kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, energieprestaties, recycling en technische(innovaties) binnen de bouwnijverheid en gebouwde omgeving?
 • De aanvragen worden ten opzichte van elkaar gewogen om te bepalen welk project de meest duurzame maatschappelijke impact heeft.
 • Is een bestuurslid direct betrokken bij de sector waarvoor een aanvraag is ingediend? Dan heeft dit bestuurslid géén doorslaggevende stem bij de beoordeling van het project.
Staat uw vraag er niet tussen? 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met stichting IKOB.
Mail uw vraag naar info@ikob-stimuleringsfonds.nl.

Interesse om uw project in te schrijven?

Delen

© Grafisch Goed Geregeld